Деякі концептуальні положення логістики сфери послуг

No Thumbnail Available

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто новий напрямок в теорії та практиці логістики - сфери послуг. Показані її основні відмінності від логістики матеріального виробництва, порядок формування логістичного куща як нової форми логістичного ланцюга. Проаналізовано комплексність послуг на рівні міста. This article is devoted to a new direction in the theory and practice of logistics - logistics of sphere of services. It’s fundamental distinctions from logistics of material production are shown. The order of forming of logistics bush as a new form of logistics chain is considered. Complex of services on municipal level is analyzed.

Description

Keywords

Citation

Скоробогатова Т. Н. Деякі концептуальні положення логістики сфери послуг / Т. Н. Скоробогатова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 416 : Логістика. – С. 341–347. – Бібліографія: 3 назви.