Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати математичного опрацювання сучасних геодезичних спостережень за зсувними процесами у м. Дніпропетровську на пунктах станції спостереження з втратою вихідних пунктів. Запропоновано методику визначення нових “тимчасових” вихідних пунктів порівнянням довжин ліній між пунктами спостережень. Приведены результаты математической обработки современных геодезических наблюдений за оползневыми процессами в г. Днепропетровске на пунктах станции наблюдения при потере исходных пунктов. Предложена методика определения новых “временных” исходных пунктов путем сравнения длины линий между пунктами наблюдений. The results of mathematical processing of modern geodetic observations of landslide processes in Dnepropetrovsk on points of monitoring stations at lost basis points. A new method of determining the “temporary” basis points by comparing the lengths of lines between points of observation.

Description

Keywords

вихідні пункти, зсувні процеси, локальна геодезична мережа, перерахунок координат, система координат

Citation

Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, М. Трегуб, О. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 2 (30). – С. 36–39. – Бібліографія: 4 назви.