Про деякі фахові назви в українській геодезичній термінології

Abstract

Запропоновано українське написання частовжи- ваних геодезичних термінів, а також деякі терміни, які варто внести до словника української мови. Подано терміни, дефініції яких уточнено в геодезії.
Ukrainian versions of commonly used geodetic terms are proposed in the article. Some of terms are proposed to be included into Ukrainian dictionary. Terms that have specific meaning in geodesy are refined.
Предложено украинское написание частоупотре- бляемых геодезических терминов, а також некоторые термины, которые нужно внести в словарь украинского языка. Приведены термины, дефиниции которых уточнено в геодезии.

Description

Keywords

геодезичний термін, українська мова, точність позначення понять

Citation

Літинський В. Про деякі фахові назви в українській геодезичній термінології / В. Літинський, І. Кочан // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2017. — Том 1 (33). — С. 179–182.