Циклічність розвитку маркетингових концепцій

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На основі концепцій класифікації потреб Маслоу та Альдерфера розглянуто особливості кожного конкретного періоду часу щодо залежності актуальності маркетингових концепцій від конкретного рівня потреб суспільства. Проведено аналіз джерел вторинної інформації щодо зміни маркетингової політики підприємства залежно від змін вподобань споживачів цільового ринку. Обґрунтовано актуалізацію стратегій “блакитних океанів” та екологічного маркетингу у ХХ ст. відповідно до актуальних потреб споживачів. Висвітлено особливості втілення світових маркетингових тенденцій у політиці українських підприємств. На основі ретроспективного аналізу сформовано схему послідовності використання концепцій та спрогнозовано майбутні тенденції у маркетингу. Обґрунтована доцільність використання цих концепцій для підприємств у майбутньому згідно з обраним цільовим ринком. The characteristics of each specific time period depending on the relevance of marketing concepts appropriate to the needs of society are analyzed in the article. The analysis is based on the concepts of needs classification by Maslow and Alderfer. The analysis of secondary information about changes in marketing policy of enterprises based on consumer preferences of the target market is made in article. The updating of “blue oceans” and environmental marketing strategies in the XX century are grounded according to consumer’s needs. Main peculiarities of new world marketing trends realization in marketing policy of Ukrainian enterprises are shown. The schemes of predicted future trends in marketing which are based on retrospective analysis of sequences are formed in article. The appropriateness of the marketing concepts for companies in the future according to the chosen target market is grounded.

Description

Keywords

концепція маркетингу, рівень потреб, соціальна відповідальність, стратегія “блакитних океанів”, marketing concept, level of needs, social responsibility

Citation

Косар Н. С. Циклічність розвитку маркетингових концепцій / Н. С. Косар, О. Я. Марущак, І. І. Білик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 96–101. – Бібліографія: 10 назв.