Правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті досліджено значення українських ся-дієслів, виокремлено їхні чотири основні значення (зворотне, безособове, пасивне й активне), а також дев’ять різновидів зворотного значення та запропоновано для них несуперечливу терміносистему. Показано, що через багатозначність ся-дієслів та сама словоформа може передавати різні значення. Запропоновано критерії, що дають змогу однозначно відрізнити природні українські конструкції з цими дієсловами від накинутих. In the article, the meanings/sub-meanings of Ukrainian sia-verbs are studied, their four basic meanings (reflexive, impersonal, passive and active) and nine sub-meanings of the reflexive meaning are separated and the non-controversial terminological system is proposed. It is shown that due to polysemy of sia-verbs, the same word form can express various meanings. Criteria enabling us to clearly distinguish natural Ukrainian constructions with such verbs from intruded constructions are suggested.

Description

Keywords

українська мова, фаховий текст, ся-дієслово, лексичне значення, зворотне значення, безособове значення, пасивне значення, активне значення, Ukrainian language, professional text, sia-verb, lexical meaning, reflexive meaning, impersonal meaning, passive meaning, active meaning

Citation

Гінзбург М. Д. Правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах / Михайло Гінзбург // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2016. – № 842. – С. 3–17. – Бібліографія: 41 назва.