Methods of creation of historical situation plan сoncentration camp “Stalag-328” (Citadel) in Lviv (Ukraine) on the base archival aerial image

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

It so happened that with the development of digital technology GIS tools can be used to display the historical situations on modern materials. One of the important historical sites of that time is the notorious concentration camp “Stalag-328”, situated at the Citadel in Lviv. The aim of this work is the interpretation of fragment archival aerial image of Lviv during the World War II, which made by the Nazis in 1944, and compatible processing of contemporary space image, and archival aerial image using GIS tool. Розвиток цифрових технологій дає змогу використати ГІС-інструментарій для відображення історичної ситуації на сучасних картографічних матеріалах. Однією з важливих історичних пам’яток є концтабір “Шталаг -328”, розташований на Цитаделі у м. Львові. В роботі інтерпретовано фрагмент архівного аерознімка м. Львова часів Другої світової війни, який отримано в 1944 р., і сумісно опрацьовано сучасне космічне зображення й архівні аерозображення за допомогою інструментарію ГІС. Сформовано план концентраційного табору з позначеними місцями розстрілів та масових поховань військовополонених. Развитие цифровых технологий позволяет использовать ГИС-инструментарий для отображения ситуации на современных картографических материалах. Одним из важных исторических памятников является концлагерь “Шталаг-328”, расположенный на Цитадели во Львове. В работе интерпретировано фрагмент архивного аэроснимка г. Львова времён Второй мировой войны, который получен в 1944 г., совместно обработано современное космическое изображение и архивные аэроизображения с помощью инструментария ГИС. Получен план концентрационного лагеря с обозначенными местами расстрелов и массовых захоронений военнопленных.

Description

Keywords

GIS, aerial image, situation plan, concentration camp, vectorial layer, accuracy of binding

Citation

Chetverikov В. Methods of creation of historical situation plan сoncentration camp “Stalag-328” (Citadel) in Lviv (Ukraine) on the base archival aerial image / B. Chetverikov, L. Babiy // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – С. 71–73. – Bibliography: 5 titles.