Роль факторів психологічної пружності у підтримці психічного здоров’я підлітків

dc.citation.epage55
dc.citation.journalTitleПсихологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал
dc.citation.spage51
dc.citation.volume10
dc.contributor.authorПодусівська, Надія
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-06-25T12:25:28Z
dc.date.available2018-06-25T12:25:28Z
dc.date.created2017-04-20
dc.date.issued2017-04-20
dc.description.abstractДана стаття присвячена дослідженню факторів психологічної пружності та психічного благополуччя підлітків сучасного українського суспільства. На основі результатів проведеного дослідження висвітлюється специфіка розвитку психологічних ресурсів, а також факторів психологічної пружності та психічного здоров’я підлітків з різних соціальних груп.
dc.format.extent51-55
dc.format.pages5
dc.identifier.citationПодусівська Н. Роль факторів психологічної пружності у підтримці психічного здоров’я підлітків / Надія Подусівська // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — Том 10. — С. 51–55.
dc.identifier.citationenPodusivska N. Rol faktoriv psykholohichnoi pruzhnosti u pidtrymtsi psykhichnoho zdorovia pidlitkiv / Nadiia Podusivska // Psykholohichni vymiry kultury, ekonomiky, upravlinnia : naukovyi zhurnal. — Lviv : TzOV "Liha-Pres", 2017. — Vol 10. — P. 51–55.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42177
dc.language.isouk
dc.publisherТзОВ «Ліга-Прес»
dc.relation.ispartofПсихологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал (10), 2017
dc.relation.references1. Варій М. Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – Львів: В-во «Край», 2005.
dc.relation.references2. Герман Дж. Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства – від знущань у сім’ї до політичного терору; переклад з англ. Лизак О., Наконечна О., Шлапак О. / Дж.Герман – Львів: Видавництво старого лева, 2015. – 416с.
dc.relation.references3. Кім В.К., Черняк А.І. Психосемантичний аналіз поняття «стресостійкість» у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / Військово спеціальні науки.. – 2007. – №18-19 – с. 31-33.
dc.relation.references4. Нікіфоров Г. С. Психологія здоров'я. / Г.С. Нікіфоров - СПб.: Вид-во БХВ-Петербург,2002. – 378 с.
dc.relation.references5. Zautra A.J., Hall J.S., & Murray K.E. Resilience: A new definition of health for people and communities. In J.R. Reich, A.J. Zautra, & J.S. Hall (Eds). Handbook of Adult Resilience. New York: Guilford. 2010. рр. 3-30
dc.relation.referencesen1. Varii M. Y. Zahalna psykholohiia: Navch. posibnyk, Dlia stud. psykhol. i pedahoh. spetsialnostei, Lviv: V-vo "Krai", 2005.
dc.relation.referencesen2. Herman Dzh. Psykholohichna travma ta shliakh do vyduzhannia: naslidky nasylstva – vid znushchan u simi do politychnoho teroru; pereklad z anhl. Lyzak O., Nakonechna O., Shlapak O., Dzh.Herman – Lviv: Vydavnytstvo staroho leva, 2015, 416p.
dc.relation.referencesen3. Kim V.K., Cherniak A.I. Psykhosemantychnyi analiz poniattia "stresostiikist" u vitchyznianii ta zarubizhnii naukovii literaturi, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka, Viiskovo spetsialni nauky., 2007, No 18-19 – P. 31-33.
dc.relation.referencesen4. Nikiforov H. S. Psykholohiia zdorovia., H.S. Nikiforov - SPb., Vyd-vo BKhV-Peterburh,2002, 378 p.
dc.relation.referencesen5. Zautra A.J., Hall J.S., & Murray K.E. Resilience: A new definition of health for people and communities. In J.R. Reich, A.J. Zautra, & J.S. Hall (Eds). Handbook of Adult Resilience. New York: Guilford. 2010. rr. 3-30
dc.rights.holder© ГО «Львівський аналітичний дім», 2017.
dc.rights.holder© Західний науковий центр НАН України та МОН України, 2017.
dc.subjectфактори психологічної пружності
dc.subjectпсихологічні ресурси
dc.subjectпсихотравмуюча подія
dc.subjectпсихологічне благополуччя
dc.subjectпсихічне здоров’я
dc.subjectфон настрою
dc.subjectтривожна симптоматика
dc.subjectповедінкові порушення
dc.titleРоль факторів психологічної пружності у підтримці психічного здоров’я підлітків
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017v10_Podusivska_N-Rol_faktoriv_psykholohichnoi_51-55.pdf
Size:
1.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017v10_Podusivska_N-Rol_faktoriv_psykholohichnoi_51-55__COVER.png
Size:
526.61 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.96 KB
Format:
Plain Text
Description: