Розроблення структури бази даних навчально-методичного комплексу кафедри вищого навчального закладу

Date
2018-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Побудовано інформаційно-логічну модель БД та схему даних, що дозволяє прослідкувати зв’язки та відношення між елементами навчально-методичного комплексу (НМК) кафедри ВНЗ. Виявлено реквізити документів, які підлягають зберіганню у базі даних. Визначено функціональну залежність між виявленими реквізитами. Виділено ключові та залежні реквізити із подальшим їх групуванням. Описано отримані інформаційні об’єкти. Реалізовано зв’язки між таблицями для отримання схеми даних. Окреслено перспективні напрямки дослідження.
This paper is devoted to the developing of the information-logical data model and the database schema. It lets us retrace the relations between elements of University’s department discipline educational-methodical complex. Details of documents for storing in the database are revealed. The functional relationships of the details are determined. The key and dependent details with their subsequent grouping are dedicated. The description of the obtained information objects is presented. Relationships between the tables to retrieve schema data are implemented. The perspective avenues of research are determined.
Description
Keywords
інфологічна модель даних, навчально-методичний комплекс дисципліни, структура бази даних навчально-методичних документів, документація кафедри, information-logical data model, discipline’s educational-methodical complex, database structure, university, department’s documentation
Citation
Шелестова А. Розроблення структури бази даних навчально-методичного комплексу кафедри вищого навчального закладу / Анна Шелестова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 26–33.