Паралельне фільтрування рангу на основі імпульсної нейронної мережі типу “K-WINNERS-TAKE-ALL”

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Представлено нейронну мережу (НМ) неперервного часу типу “K-winners-take-all” (KWTA), яка ідентифікує К найбільші з-поміж N входів, де керуючий сигнал 1 £ K < N . Мережа описується рівнянням стану з розривною правою частиною і вихідним рівнянням. Рівняння стану містить шлейф імпульсів, які описуються сумою дельта- функцій Дірака. Головною перевагою мережі порівняно з іншими близькими аналогами є відсутність обмежень на швидкість збіжності. Описано застосування мережі для паралельного фільтрування рангу. Отримані теоретичні результати проілюстровано прикладом комп’ютерного моделювання, який демонструє ефективність мережі.
A continuous-time K-winners-take-all (KWTA) neural network (NN) which is capable of identifying the largest K of N inputs, where a command signal 1 £ K < N has presented. The network is described by a state equation with a discontinuous right-hand side and by an output equation. The state equation contains an impulse train defined by a sum of Dirac delta functions. The main advantage of the network is not subject to the intrinsic convergence speed limitations of comparable designs. Application of the network for parallel rank-order filtering has described. Theoretical results are derived and illustrated with computer simulation example that demonstrates the network’s performance.

Description

Keywords

мережа неперервного часу, нейронна мережа (НМ) типу “K-winners-take-all” (KWTA), рівняння стану з розривною правою частиною, шлейф імпульсів, дельта-функція Дірака, паралельне фільтрування рангу, continuous-time network, K-winners-take-all (KWTA) neural network (NN), state equation with a discontinuous right-hand side, impulse train, Dirac delta function, parallel rank-order filtering

Citation

Тимощук П. В. Паралельне фільтрування рангу на основі імпульсної нейронної мережі типу “K-WINNERS-TAKE-ALL” / П. В. Тимощук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 160–165.