Порівняльний аналіз методів згладжування часових рядів з асиметричним розподілом рівнів

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Наведено результати порівняльного аналізу методів згладжування часових рядів з асиметричними розподілами рівнів методами ковзного середнього, експоненціального згладжування та медіанної фільтрації за критеріями: вибіркової медіани, загальної дисперсії, дисперсіїраниць рівнів, критерію поворотних точок та показника фрактальності Херста.
Results o f comparative analysis o f smoothings metods for time series o f asymmetric variates by moving-average process, exponencial smoothing and median filtering by criterions: sample median, general variance, variance of difference o f neighbouring variates, criterion o f turning points and Herst fractal index are presented.

Description

Keywords

Citation

Камінський Р. Порівняльний аналіз методів згладжування часових рядів з асиметричним розподілом рівнів / Р. Камінський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. — № 481 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 126–136. — (Методи й алгоритми сучасних інформаційних технологій).