Функціонування та розвиток ринку інформаційних технологій на основі ціннісного підходу

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

В процесі побудови сучасного інформаційного суспільства безальтернативним є широке використання інновацій, що базуються на нових цифрових технологіях. Забезпечення розвитку інформаційних технологій, як інструменту інноваційних процесів, а також засобів інформаційних послуг, забезпечує можливість імплементації в Україні новітніх цифрових технологій як з позиції постачальників, так і з позицій споживачів цифрового продукту. Світова економіка зазнала засадничих змін – переходу у наступний етап глобалізації, а саме у цифрову трансформацію. Нова реальність передбачає всеохоплюючу віртуалізацію, виникнення нових форм транскордонного руху віртуальних товарів та послуг, капіталів, включно з людським. ХХІ століття характерне тим, що у структурі економік розвинутих країн світу переважну частину валового внутрішнього продукту (ВВП) становить сфера послуг. Сфера послуг складається з багатьох галузей. З поміж усіх галузей сфери послуг, найбільший темп росту за останні двадцять років спостерігається за послугами, пов’язаними з переробкою та передачею інформації. Зважаючи на масштаби доданої вартості у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій, ця сфера людської діяльності виросла в потужну індустрію. Характерним для ІТ-індустрії є те, що вона опирається не на засоби виробництва, а на інформацію, яка у пост-індустріальному суспільстві має значно більшу вартість, ніж сировина, продукція сільського господарства чи промисловості. Розвиток технологій та їх активне впровадження у всі сфери життєдіяльності, стали ключовими факторами формування прибутку в сучасній економіці. Тому стратегія розвитку країни, яка ставить за мету досягти економічного зростання, повинна включати в себе застосування інформаційних технологій та розвиток цифрових компетенцій. Саме ці технології, поширюючись в економіці, політиці і суспільстві в цілому, забезпечують сьогодні життєздатність сучасної держави та стануть запорукою сталого економічного зростання у післявоєнному періоді. Підприємства ІТ є в авангарді залучення людського капіталу різноманітних держав при створенні спільного продукту. Команди ІТ-компаній великою мірою є мультинаціональними. На темпи росту галузі впливають як фактори державного регулювання, так і стратегії розвитку, сформовані топменеджментом кожної компанії зокрема. Тому визначення факторів, що впливають на розвиток ринку інформаційних технологій, міри їх важливості та цінності, стає надзвичайно важливим при вибудовуванні стратегій як на державному, так і на корпоративному рівнях. Саме від якісного управління, яке базується на знаннях про фактори впливу, залежать темпи росту ринку інформаційних технологій.

Description

Keywords

Citation

Карп’як А. О. Функціонування та розвиток ринку інформаційних технологій на основі ціннісного підходу : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 073 - менеджмент / Анастасія Орестівна Карп’як // Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2022. – 282 с. – Бібліографія: с. 203–224 (180 назв).