Оптимізація процесу дисперсійної коолігомеризації фракції С9 побудовою математичної моделі

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Сьогодні актуальною є проблема переробки побічних продуктів етиленових виробництв – рідких продуктів піролізу. Запропоновано здійснювати коолігомеризацію ненасичених вуглеводнів фракції С9 дисперсійним методом. Побудовано математичну модель одержання коолігомерів. Це дає змогу скоригувати напрям проведення досліджень і вибрати параметри для вивчення властивостей коолігомерів. Одержано рівняння, що описують вплив концентрації пероксиду бензоїлу, температури коолігомеризації та об’ємного співвідношення [фракція С9]:[вода] на вихід, колір та бромне число коолігомерів. Встановлено основні закономірності та вибрано оптимальні умови процесу. The issue of by-products ethylene production processing - liquid pyrolysis products is topical nowadays. It was proposed to conduct a co-oligomerization of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction in dispersion method. A mathematical model of process of obtaining of co-oligomers has been built. It allows to adjust the direction of research and choose the research parameters of co-oligomers properties. The equations describing the effect of concentration of benzoyl peroxide, temperature of co-oligomerization and volume ratio of [C9 fraction]:[water] on the yield, color and bromine number of co-olygomers are obtained. The major features of the process have been investigated and optimum conditions have been selected.
Description
Keywords
дисперсійна коолігомеризація, фракція С9, ініціатор, коолігомер, математична модель, dispersion co-oligomerization, C9 fraction, initiator, co-oligomer, mathematical model
Citation
Оптимізація процесу дисперсійної коолігомеризації фракції С9 побудовою математичної моделі / О. М. Оробчук, У. В. Фуч, Р. О. Субтельний, Б. О. Дзіняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 163–167. – Бібліографія: 7 назв.