Конвертація та препроцесинг даних деформографічного моніторингу

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено утиліти для конвертації та препроцесингу даних геофізичного моніторингу, зокрема даних кварцового деформографа з комп’ютеризованою вимірювально-реєструвальною системою на основі безконтактного ємнісного вимірювача мікропере- міщень. Описано алгоритм роботи програм та особливості розроблення програмного коду і графічного інтерфейсу мовою С++ в середовищі програмування Visual Studio 2008. Наведено візуалізовані у вигляді часових графіків результати тестування програм на реальних даних кварцового деформографа. In the article utilities for converting and preprocessing of geophysical monitoring data, including data of quartz extensometer with computerizing measuring and recording systems based on noncontacting capacitive sensor are presented. The programs operation algorithm and peculiarities of generation of software code and graphic interface in C++ programming language on Visual Studio 2008 programming environment is described. A visualized in the graphics form the results of programs testing on real data of quartz extensometer are given.

Description

Keywords

геофізичний моніторинг, конвертація даних, препроцесинг, алгоритм, середовище програмування, графічний інтерфейс, тестування програм, geophysical monitoring, data converting, preprocessing, algorithm, programming environment, graphic interface, programs testing

Citation

Конвертація та препроцесинг даних деформографічного моніторингу / Р. Назаревич, В. Мархивка, Є. Струк, А. Назаревич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 694 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 334-340. – Бібліографія: 6 назв.