Автоматизована числова схема розв'язання крайових задач на основі Н-адаптивного методу скінченних елементів

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено питання розроблення та реалізації h -адаптивного обчислювального процесу на основі методу скінченних елементів, метою якого є автоматизація отримання розв’язку заданої точності. На прикладі модельної крайової задачі лінійної теорії пружності для дослідження пружного стану тіла L-подібної форми продемонстровано переваги та ефективність розробленого підходу. Some problems of development and implementation of h -adaptive computational process based on finite element method which is aimed to automation of obtaining solution prescribed accuracy are investigated in the paper. The efficiency and advantages of the developed approach are demonstrated by the example of boundary value problem of linear elasticity for L-shaped body.

Description

Keywords

метод скінченних елементів, похибка дискретизації, апостеріорна оцінка похибки, h-адаптивність, генерація сітки, finite element method, the error of sampling, a-posteriori estimation error, h-adaptivity, mesh generation

Citation

Макар В. Автоматизована числова схема розв'язання крайових задач на основі Н-адаптивного методу скінченних елементів / В. Макар, О. Куліш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 694 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 06-413. – Бібліографія: 10 назв.