Аналіз впливу чинників маркетингового середовища на операторів віконного ринку України

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Комплексні дослідження товарних ринків і оцінка впливу маркетингового середовища на окремих суб’єктів мають важливе значення в управлінні маркетинговою діяльністю. Наведено результати аналізу змін і тенденцій маркетингового середовища, у якому діють суб’єкти віконного ринку. Виявлено вплив головних чинників макросередовища на маркетингову діяльність операторів ринку. Визначено перспективи подальшого розвитку віконного ринку України. Complex researches of the commodity markets and estimation of influence of the marketing environment on separate subjects play the important role in management of marketing аctivity. In article the results of the analysis of changes and tendencies of the marketing environment in which the operators of the window market operate are given. Influence of primary factors of macroenvironment on marketing activity of operators of the market is revealed. Prospects of the further development of the window market of Ukraine aredetermined.

Description

Keywords

дослідження товарних ринків, вплив маркетингового середовища, researches of the commodity markets, influence of the marketing environment

Citation

Лаганін В. О. Аналіз впливу чинників маркетингового середовища на операторів віконного ринку України / В. О. Лаганін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 649 : Логістика. – С. 198–206. – Бібліографія: 10 назв.