Створення та використання віддаленої лабораторії як відкритого онлайн-ресурсу

Abstract

Розглянуто особливості застосування віддалених лабораторій як відкритого онлайн-ресурсу для інженерної освіти. Представлено досвід розроблення та впровадження в навчальний процес спеціалізованого програмно-апаратного комплексу для практично-орієнтованого навчання вбудованим системам та технологіям “Розумний будинок”.
The features of the remote laboratories usage as an open online resource for engineering education are considered. The experience of the development and implementation into the educational process of a specialized software and hardware complex for practical-oriented training in embedded systems and Smart house technologies is presented.

Description

Keywords

компетентності, практично-орієнтований метод навчання, цифрові технології та системи, мобільний демонстраційний стенд, віддалена лабораторія, дистанційне навчання, Інтернет речей, “Розумний будинок”, сompetences, practical-oriented teaching methods, digital technologies and systems, mobile demo stand, remote laboratory, distance learning, Internet of Things, Smart house

Citation

Створення та використання віддаленої лабораторії як відкритого онлайн-ресурсу / Артем Туленков, Олександр Соколянський, Анжеліка Пархоменко, Ольга Гладкова, Ярослав Залюбовський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 88–97.