Технологія формування і рекультивації відвалів розкривних порід на території передкарпатського сірконосного басейну

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано схеми технології розроблення корисних копалин відкритим способом на території гірничорудних підприємств України і зарубіжних країн. Розкрито особливості відкритих розробок Передкарпатських родовищ сірки і формування відвалів розкривних порід з урахуванням місцевих природних умов і наявності гірничо-видобувної техніки. Звернута увага на необхідність рекультивації на відпрацьованих відвалах розкривних порід. Проанализированы схемы технологии разработки полезных ископаемых открытым способом на территории горнорудных предприятий Украины и зарубежных стран. Описаны особенности открытых разработок Предкарпатском месторождений серы и формирования отвалов вскрышных пород с учетом местных природных условий и наличия горно-добывающей техники. Обращено внимание на необходимость рекультивации на отработанных отвалах вскрышных пород.The paper analyzes the circuit technology open-pit mining method on a territory of the mining enterprises of Ukraine in foreign countries. The features of the opencast Carpathian sulfur deposits and the formation of overburden dumps, taking into account local environmental conditions and the availability of mining technology. Attention was drawn to the need for remediation at waste dumps of overburden.

Description

Keywords

рекультивація, розкривні породи

Citation

Панас Р. Технологія формування і рекультивації відвалів розкривних порід на території передкарпатського сірконосного басейну / Р. Панас, М. Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 2 (20). – С. 176–182. – Бібліографія: 10 назв.