Effect of sulphur compounds on cultivation process of microalgae Chlorella vulgaris

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Робота присвячена дослідженню впливу концентрації сполук сульфуру на процес культивування мікроводорості Chlorella vulgaris з метою застосування як джерела поживних речовин газових викидів промислових підприємств. Аналізуються зміни рН культурального середовища і приріст біомаси за одночасного введення СО2 та H2SO4 або Na2SO3. Показано, що збільшення концентрації Сульфуру в середовищі до 0,44 г/л за використання сульфіту натрію підвищує продукування біомаси на 15% і не викликає відхилення значень рН від оптимального діапазону. The article deals with the investigation of the influence of sulfur compounds concentration on the cultivation of microalgae Chlorella vulgaris for the purpose of future use of flue gases as a nutrient source. The alteration of culture medium pH and microalgae biomass production under simultaneous injection of CO2 and H2SO4 or Na2SO3 are studied. It is shown that the enhancement of sulphur concentration to 0.44 g/L by using Na2SO3 increases the biomass growth by 15 percent and does not cause deviations from the optimal pH range.

Description

Keywords

мікроводорості, газові викиди, приріст біомаси, сполуки сульфуру, вуглекислий газ, microalgae, flue gases, biomass production, sulfur compounds, carbon dioxide

Citation

Golub N. B. Effect of sulphur compounds on cultivation process of microalgae Chlorella vulgaris / N. B. Golub, D. V. Voyevoda // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 151–158. – Bibliography: 10 titles.