Вплив О2 на термічний розпад пероцтової кислоти в газовій фазі

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено вплив кисню на термічний розпад пероцтової кислоти в газовій фазі в тефлоновому реакторі. Встановлено, що оброблення поверхні реактора реакцією розпаду перкислоти сумісно з О2 спричиняє істотне зниження швидкості реакції, міняється кінетичний порядок реакції з першого до 1,3. Отримані аналітичні вирази, які описують кінетику розпаду перкислоти в реакторі, обробленому реакцією її розпаду в присутності О2. The effect of oxygen on the thermal decay Lane acetic acid in the gas phase in the Teflon reactor. Established that the surface dissolution reaction perkysloty reactor causes significant reduction in speed of reaction, kinetic reaction order changes from first to 1,3. The analytical expressions that describe the kinetics of dissolution perkysloty in the reactor, the reaction processed its collapse in the presence of acid.

Description

Keywords

кисень, термічний розпад пероцтової кислоти в газовій фазі в тефлоновому реакторі, oxygen, thermal disintegration of peroctovoy acid in a gas phase in a teflon reactor

Citation

Левуш С. С. Вплив О2 на термічний розпад пероцтової кислоти в газовій фазі / С. С. Левуш, Ю. В. Кіт // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 217-220. – Бібліографія: 4 назви.