Дослідження гідростатичного стану для тривимірного розподілу мас другого порядку сферичної та еліпсоїдальної Землі

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Запропоновано метод дослідження стану речовини в середині кульової та еліпсоїдальної Землі, функція розподілу якої є багаточленом другого степеня і референцної моделі PREM. Предложен метод исследования состояния вещества в середине сферической и эллипсоидальной Земли, функция распределения которой – многочлен второй степени, а также референцной модели PREM. The investigation methods of substance inside spherical and ellipsoidal Earth with the distribution function which is a polynomial of the second degree and reference frame model PREM is proposed.
Description
Keywords
гравітаційна енергія, потенціал, розподіл мас, еліпсоїд, апроксимація
Citation
Фис М. Дослідження гідростатичного стану для тривимірного розподілу мас другого порядку сферичної та еліпсоїдальної Землі / М. Фис, П. Черняга, А. Бридун // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 2 (26). – С. 53–57. – Бібліографія: 10 назв.