Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки)

No Thumbnail Available

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

У статті розглядаються питання термінологічної антонімії, а саме: визначено поняттєво-семантичні зв'язки і кількість термінологічних антонімічних пар, які проаналізовані за структурою та за морфологічними ознаками, а також згруповані залежно від кількості диференційних сем і наявності інтегральних; до того ж порушено питання, що пов'язані з уживанням нових термінів.
The article considers the issues of the terminological antonymy, i. e. it defines the notional and semantic relations and the number of terminological antonymie couples that are analysed according to their structure and the morphological characteristics, and are also combined depending on the amount of differential and the presence of integral semes; besides, the article brings up the issues related to the use of new terms.

Description

Keywords

Citation

Южакова О. Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки) / Олена Южакова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — № 559 : Проблеми української термінології. — С. 141–148.