Апаратно-програмна система покращення якості зображень літальних апаратів

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Вплив шумів на зображення літальних апаратів зменшує якість зображення та може призвести до помилок під час виявлення об’єктів. Шуми поділяються на імпульсні, адитивні й мультиплікативні та виникають внаслідок впливу перешкод, що наводяться із сусідніх світлочутливих елементів, короткочасних змін базової напруги в ПЗС-матриці, впливу високочастотних електричних полів, зміни яскравості джерела світла й інших факторів. Для ефективного видалення всіх шумів розроблено структурну схему системи покращення якості зображень літальних апаратів на базі сигнального процесора ADSP BF533. Система дає змогу знаходити рухомі об’єкти або вести пошук еталона на зображенні літальних апаратів. Алгоритми, закладені в системі, видаляють імпульсні та адитивні шуми та покращують візуальну якість зображення літальних апаратів. Контроль за системою здійснюється за допомогою розробленого програмного забезпечення, яке дає змогу налаштовувати основні параметри системи та проводить її моніторинг. The noise effect on the aircraft image reduces the image quality and may lead to errors when detecting objects. The noises are divided into impulsive, additive and multiplicative, they are formed as a result of the effect of hindrances that are caued by the adjacent light-sensitive elements, short-term changes of the base voltage in CCD matrix, the influence of high-frequency electric fields, brightness change of the light source and other factors. The block diagram of the system for the image quality improvement of aircrafts on the base of ADSP BF533 microprocessor is designed to remove efficiently all noises (Fig. 1). The system allows to find moving objects or search for the sample on the aircraft image. The algorithms embedded in the system remove the impulsive and additive noise and provide a possibility to improve the visual quality of the aircraft image. The system control is performed by means of the developed software (Fig. 3), which allows a user to set basic parameters of the system and carry out its monitoring.

Description

Keywords

зображення, шум, сигнальний процесор, покращення зображення, image, noise, signal processor, image improve

Citation

Торубка Т. В. Апаратно-програмна система покращення якості зображень літальних апаратів / Т. В. Торубка, В. Я. Пуйда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 745 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 176–179. – Бібліографія: 12 назв.