Імітаційна модель ланцюга вартості для управління інноваційними процесами

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядається використання імітаційного моделювання в ланцюгах вартості під час управління інноваційними процесами. Оцінити вплив інтеграції організацій в територіально розподілені ланцюги вартості на параметри інноваційної діяльності. Розроблено метод роз- рахунку ефективності в ланцюгу вартості шляхом застосування елементів за імітаційного моделювання та застосування інформаційних технологій. The article is sanctified to the use of imitation model in the chains of value at a management innovative processes. A basic task, put in this work, is a nestimation of influence of integration of organization sintheterritorial up-diffused chains of value on the parameters of innovative activity. For this purpose the method of calculation of efficiency is worked out into the chain of value by application of elements at imitation model and application of information technologies.

Description

Keywords

невизначеність, ризики, ланцюг вартості, імітаційне моделювання, оцінювання, vagueness, risks, chainofvalue, imitationmodel, evaluation

Citation

Новаківський І. І. Імітаційна модель ланцюга вартості для управління інноваційними процесами / І. І. Новаківський, Л. С. Соляник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 445–451. – Бібліографія: 8 назв.