Властивості розчинів ізобутилметакрилату в органічних розчинниках

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Для бінарних розчинів ізобутилметакрилату в гексані та 1,2-дихлоретані досліджено температурні залежності тиску насиченої пари. На основі одержаних температурних залежностей розраховано коефіцієнти активності. Визначено значення густини та розраховані значення надлишкового мольного об’єму досліджених систем. The temperature dependences for binary solutions isobutylmetakrylat in hexane and 1,2-dyhloretane of vapor saturated pressure was investigated. The coefficients of activity were calculated based on experimental data. The density for investigated system was measured and calculated excess volume of mixing.
Description
Keywords
бінарні розчини ізобутилметакрилату в гексані та 1,2-дихлоретані, температурні залежності тиску насиченої пари, binarni solutions of izobutilmetakrilatu in a hexane and 1,2-dikhloretani, temperature dependences of pressure of the saturated pair
Citation
Властивості розчинів ізобутилметакрилату в органічних розчинниках / Ю. В. Кос, В. В. Сергеєв, Ю. Я. Ван-Чин-Сян, В. М. Дібрівний, А. В. Галанзовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 76-80. – Бібліографія: 6 назв.