Ідея консолідації національних сил суспільства у діяльності легальних українських політичних партій Західної України у другій половині 30-х рр. ХХ ст.

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

З’ясовано місце ідеї консолідації національних сил суспільства у програмних документах та діяльності легальних українських політичних партій Західної України міжвоєнного періоду. Проаналізовано специфіку бачення міжпартійного порозуміння кожною із розглядуваних партій. Досліджено окремі політичні акції українських політичних партій у межах спроб реалізації консолідаційної ідеї у другій половині 1930-х рр. The article ascertains the place of the idea of consolidation of the national forces of the society in program documents and activity of the Ukrainian political parties of Western Ukraine during the period between the wars. A specific view on the interparty mutual understanding of each of the parties was analysed. Separate public actions of the Ukrainian Political parties aimed at the realization of the idea of consolidation in the second half of 1930s were investigated.

Description

Keywords

Citation

Демчишак Р. Ідея консолідації національних сил суспільства у діяльності легальних українських політичних партій Західної України у другій половині 30-х рр. ХХ ст. / Р. Демчишак // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 20. – С. 59–63. – Бібліографія: 16 назв.