Використання електронних рулеток “Disto” під час вимірювання ширини підкранових колій

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Виконані дослідження показали, що використання електронних рулеток Disto з спеціальним приладдям ефективно розв'язує задачу автоматизації процесів вимірювань ширини підкранових колій. Можливе безпосереднє встановлення як рулетки, так і марки на рейку підкранової колії, що значно зменшує як час центрування приладів, так і підвищує точність. Проте в таких випадках слід використовувати спеціальні приладдя, яке дає змогу орієнтувати площину марки за перпендикуляром до лазерного променя. Пропонується використовувати для цього лазерний візир. Исследования показали, что использование электронных рулеток Disto со специальными приспособлениями эффективно решает задачу автоматизации процессов измерения ширины подкрановых путей. Возможность непосредственного закрепления рулетки и марки на рельсе подкранового пути значительно уменьшает время центрирования прибора и повышает точность. Однако в этих случаях следует использовать специальные приспособления, которые позволяют ориентировать плоскость марки перпендикулярно лазерному лучу рулетки. Предлагается использовать для этого лазерный визир. Carried out researches showed that using of lazerstreet Disto with special accommodations effectively meets the challenge the automation of the measurement processes of the breadth of ways of crane. The possibility of the direct fixation of yardmeasure and stamp on rail way of crane considerably decreases the time of centering of apparatus and raises accuracy. However in these cases follows to use special accommodations which let orient the plane of stamp to the perpendicularly laser ray of lazerstreet. Is suggested to use with this end in view laser ray.

Description

Keywords

підкранові колії, електронні рулетки

Citation

Використання електронних рулеток “Disto” під час вимірювання ширини підкранових колій / Д. Бачевський, К. Бурак, М. Гринішак, В. Михайлишин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 177–179. – Бібліографія: 3 назви.