Ініціативи Європейського Союзу у боротьбі з пропагандою тероризму

Date

2020-02-24

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті проаналізовано ініціативи ЄС, які дають змогу запобігати й протидіяти радикалізації, зменшити вплив деструктивного контенту, посилити обізнаність громадян й можливості відрізняти об’єктивну інформацію від фейків та дезінформації. Наголошено, що боротьба ЄС з радикалізацією, екстремізмом й тероризмом базується на чотирьох “стовпах”: запобігти, захистити, переслідувати, дати відповідь. Кожна країна-член розробляє власну превентивну політику, але Комісія надає певні регулятивні рамки для обміну досвідом і позитивними практиками, тому особливу увагу приділено дослідженню діяльності Мережі посилення обізнаності з радикалізації (RAN), яка є інструментом політики ЄС, бо має на меті розробку програм з дерадикалізації й реабілітації, допомоги вчителям та молоді у боротьбі з причинами радикалізації. Зроблено висновок про те, що лише спільними зусиллями інституцій ЄС, країн-членів, країн-партнерів, медіа й технологічних організацій можна ефективно протидіяти пропаганді екстремізму й тероризму.
In the article, the author analyzes the EU initiatives that prevent radicalization, reduce the impact of destructive content, and increase public awareness and the ability to distinguish objective information from fakes and disinformation. The author emphasizes that the EU’s struggle against radicalization, extremism and terrorism is based on four “pillars”: 1) prevention, 2) protection, 3) persecution and 4) responce. Each Member State develops its own prevention policy, but the Commission provides some regulatory framework for the exchange of experiences and good practices, so special attention is paid to the study of the Radicalization Awareness Network (RAN), which is an EU policy tool because it is aimed at developing programs of deradicalization and rehabilitation, assistance to teachers and youth in combating the causes of radicalization. The author argues that only the common efforts of the EU institutions, Member States, partner countries, media and technological organizations can effectively struggle against the propaganda of extremism and terrorism.

Description

Keywords

Європейський Союз, пропаганда, радикалізація, екстремізм, тероризм, European Union, propaganda, radicalization, extremism, terrorism

Citation

Карпчук Н. Ініціативи Європейського Союзу у боротьбі з пропагандою тероризму / Наталія Карпчук // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 2. — С. 15–20.