Голодомор в Україні: проблеми методології і методики викладання у вищій школі (філософсько-політологічні аспекти)

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

У філософсько-політологічному ракурсі на прикладі практичного запровадження цієї проблематики Регіональним центром з вивчення проблем Голокосту при Національному університеті “Львівська політехніка” подано певні методологічні і методичні засади викладання проблем Голодомору в Україні у вищій школі, робиться спроба сформулювати вихідний постулат підходу до визначення національного героїзму в Україні. Автор підкреслює необхідність визнання Голодомору в Україні, як акту геноциду проти українського народу, розкриваються об’єктивні і суб’єктивні складнощі цього тривалого процесу на прикладах ізраїльського і російського політикумів. Fundamentals of methodology and methodic of teaching the problems of Holodomor in Ukraine at the institutions of higher school are given in the paper under their philosophical-politological angle proceeding from the experience of practical implementation of the problem area by the Lviv Polytechnic National University’s Regional Centre of Teaching and Studying of Holocaust. There’s an attempt made to formulate the basic postulate of the approach to identify national heroism in Ukraine. The author stresses necessity of recognition of Holodomor in Ukraine as an act of genocide of Ukrainian people; objective and subjective difficulties of this continued process on examples of Israeli and Russian political circles are analysed.

Description

Keywords

Citation

Мирський Р. Голодомор в Україні: проблеми методології і методики викладання у вищій школі (філософсько-політологічні аспекти) / Р. Мирський // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 20. – С. 100–103. – Бібліографія: 5 назв.