Емісійна політика корпорацій: сутність та особливості

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглядається місце емісійної політики в системі фінансово-економічного забезпечення корпоративного управління. Дається визначення механізму фінансово- економічного забезпечення корпоративного управління. Розглядається механізм формування емісійної політики корпорації, особливості реалізації емісійних заходів на кожному з її етапів. Аналізується діяльність корпорацій щодо залучення акціонерного капіталу на фондовому ринку та описується механізм реалізації фінансових інструментів, які використовуються для реалізації заходів емісійної політики, а також цілі, які переслідує акціонерне товариство при їх реалізації. The role of emissive policy in system of financial-economic guaranteeing of corporative management is considered. Gives determination of mechanism of financial- economic guaranteeing of corporative management. Considers a forming mechanism of emissive corporation policy, realization peculiarities of emissive arrangements on each from its stages. Analyses corporations activity as for entangling of incorporated capital on fund market and describes realization mechanism of financial instruments, which use for arrangements realization of emissive policy and also aims, which joint-stock company pursues attached to their realization.

Description

Keywords

Citation

Кузьмін О. Є. Емісійна політика корпорацій: сутність та особливості / О. Є. Кузьмін, П. Г. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 469 : Логістика. – С. 432–441. – Бібліографія: 8 назв.