Рівновага рідина – пара в системі ацетонітрил – ізобутилметакрилат за атмосферного тиску

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На модифікованому ебуліометрі Свентославського, за атмосферного тиску, досліджено рівновагу між рідиною та парою в бінарній системі ацетонітрил – ізобутилметакрилат. На основі експериментальних даних розраховані коефіцієнти апроксимаційних поліномів лінії рідини та пари. Побудована діаграма кипіння системи за тиску 101,3 кПа. The vapor-liquid equilibrium in the binary acetonitryle system– iso-buthylmethacrylat has been investigated in the modified Sventoslavsky ebuliometer at an atmospheric pressure. The line of liquid and vapor approximating polynomial coefficients based on the experimental data were calculated. The diagram of boiling in the binary system at 101,3 kPa was drawn.

Description

Keywords

рівновага рідина-пара, ізобутилметакрилат, ацетонітрил, діаграма кипіння, vapor-liquid equilibrium, iso-buthylmethacrylat, acetonitryle, diagram of boiling

Citation

Сергеєв В. В. Рівновага рідина – пара в системі ацетонітрил – ізобутилметакрилат за атмосферного тиску / В. В. Сергеєв, Чан Ван Тхань, Ю. Я. Ван-Чин-Сян // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 8–12. – Бібліографія: 12 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By