Рівновага рідина – пара в системі ацетонітрил – ізобутилметакрилат за атмосферного тиску

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На модифікованому ебуліометрі Свентославського, за атмосферного тиску, досліджено рівновагу між рідиною та парою в бінарній системі ацетонітрил – ізобутилметакрилат. На основі експериментальних даних розраховані коефіцієнти апроксимаційних поліномів лінії рідини та пари. Побудована діаграма кипіння системи за тиску 101,3 кПа. The vapor-liquid equilibrium in the binary acetonitryle system– iso-buthylmethacrylat has been investigated in the modified Sventoslavsky ebuliometer at an atmospheric pressure. The line of liquid and vapor approximating polynomial coefficients based on the experimental data were calculated. The diagram of boiling in the binary system at 101,3 kPa was drawn.
Description
Keywords
рівновага рідина-пара, ізобутилметакрилат, ацетонітрил, діаграма кипіння, vapor-liquid equilibrium, iso-buthylmethacrylat, acetonitryle, diagram of boiling
Citation
Сергеєв В. В. Рівновага рідина – пара в системі ацетонітрил – ізобутилметакрилат за атмосферного тиску / В. В. Сергеєв, Чан Ван Тхань, Ю. Я. Ван-Чин-Сян // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 8–12. – Бібліографія: 12 назв.