Системне моделювання просторових елементів при організації території землекористувань

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
За допомогою теорії нечітких множин розглянуто критерії проекту організації території та на прикладі реального проекту визначено узагальнений показник таких критеріїв для вибору найкращого варіанта. С помощью теории нечетких множеств рассмотрено пространственные критерии проекта организации территории и на примере реального проекта определен обобщенный показатель таких критериев для выбора наилучшего варианта. With the help of the theory of fuzzy sets is considered spatial criteria of the project of organization of territory and the generalized parameter (on an example of the real project) such criteria for a choice of the best variant is found.
Description
Keywords
просторові критерії, функція належності, оптимальне землекористування
Citation
Німкович Р. Системне моделювання просторових елементів при організації території землекористувань / Р. Німкович, П. Черняга // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 224–228. – Бібліографія: 8 назв.