Impact of surface-active compounds оn homogeneous catalytic process of oxidation of alkylaromatic compounds

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Article is devoted to research of impact of surface-active compounds of different nature (ion- and non-iongenic) at alkylaromatic compounds liquid-phase oxidation process. Obtained results showed that impact of surface-active compounds, used as catalytic additives, depends not only from their nature but more from ability to create active catalytic complexes [additive –catalyst – substrate]. Created catalytic systems not only increase productivity of reaction volume (for aim products), but also allow to shift process selectivity towards creation of desired product. Досліджено вплив поверхнево-активних речовин різної природи (йонно- та нейонногенних) на процес рідиннофазного окиснення алкілароматичних сполук. Одержані результати дають змогу стверджувати, що вплив застосування поверхнево-активних сполук як каталітичних добавок повязаний не тільки і не стільки з їх природою, скільки зі здатністю формувати активні каталітичні комплекси [добавка –каталізатор – субстрат]. Створенні каталітичні системи не лише збільшують продуктивність реакційного обладнання за цільовими продуктами, але й здатні змінювати селективність процесу в бік утворення необхідного продукту.

Description

Keywords

Citation

Reutskyy V. Impact of surface-active compounds оn homogeneous catalytic process of oxidation of alkylaromatic compounds / V. Reutskyy, Yu. Hrynchuk // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 31–36. – Bibliography: 10 titles.