Технологічна модель адміністрування земельних ресурсів

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано технологічну модель формування системи адміністрування земельних ресурсів. Модель містить цілу низку рентноутворювальних факторів: економічних, природних, соціальних, інженерно-технічних, правових, екологічних, а також іншу статистичну інформацію, що дає змогу на основі аналітичних та економіко-математичних методів сформувати об’єктивні та достовірні програми адміністрування земельних ресурсів окремих територій або адміністративно-територіальних утворень. Предложено технологическую модель формирования системы администрирования земельних ресурсов. Модель включает целый комплекс рентообразующих факторов: экономических, природных, социальных, инженерно-технических, правовых, экологических, а также другую статистическую информацию, что позволяет на основе аналитических и экономико-математических методов создать объективные и достоверные программы администрирования земельних ресурсов. It is proposed the technological model of the formation of the system of land resources administration. This model includes a number of rental forming factors: economic, natural, social, engineering, legal, environmental, and other statistical information that allows on the basis of analytical and mathematical economic methods to form objective and reliable programs of administration of land resources of certain territories or administrative and territorial units.

Description

Keywords

адміністрування земельних ресурсів, чинники, методи

Citation

Перович І. Технологічна модель адміністрування земельних ресурсів / І. Перович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – С. 46–49. – Бібліографія: 7 назв.