Дослідження перспективності використання плодів моркви дикої як джерела нових комплексів біологічно активних речовин

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

З метою вивчення можливості розширення спектра використання комплексів біологічно активних речовин моркви дикої проведено початковий скринінг фітохімічного складу і антимікробної активності водно-спиртової витяжки з насіння моркви дикої та проведено комп’ютерний скринінг біологічної активності діючих речовин за програмою PASS. У досліджуваному екстракті ідентифіковано хлорогенову, кавову, розмаринову кислоти, рутин, апігенін, лютеолін, гіперозид. Виявлено антимікробну активність досліджуваної витяжки до різних штамів Staphylococcus aureus. Одержані результати свідчать про доцільність подальшого дослідження моркви дикої як сировини для одержання фітопрепаратів з антиоксидантною та антимікробною дією. In order to explore the possibility of expanding the range of use of complex biologically active compounds of wild carrot an initial screening of phytochemical composition and antimicrobial activity of water and ethanol extract from seeds of wild carrot was conducted and computer screening of biological activity of active substances by program PASS was carried out. In the investigated extract chlorogenic, caffeic, osemary acids, rutin, apigenin, luteolin, hyperoside were identified. Antimicrobial activity of the nvestigated tinctures to different strains of Staphylococcus aureus was revealed. The obtained results showed the feasibility of further research of wild carrot as raw material for herbal medicines with antioxidant and antimicrobial activity.

Description

Keywords

плоди моркви дикої, метод ВЕРХ, антибактеріальна активність, комп’ютерний скринінг, fruits of wild carrot, method HPLC, antibacterial activity, computer screening

Citation

Дослідження перспективності використання плодів моркви дикої як джерела нових комплексів біологічно активних речовин / Н. Є. Стадницька, І. В. Павлюк, І. І. Думич, О. В. Блонський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 243–248. – Бібліографія: 7 назв.