Державницька концепція громадянської освіти і виховання в історичних та літературних документах часів Київської Русі

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто окремі історичні та літературні документи періоду існування Київської держави, які відображають погляди їх авторів на питання громадянської освіти та виховання. Автор намагається з’ясувати пріоритети стародавньої педагогіки в питаннях поширення знань про політику та форму¬вання громадянської культури. Зроблено висновок про те, що дослідження найпродуктивніших ідей давніх часів, які пов’язані з розумінням різних аспектів організації системи політичної освіти та громадянського виховання, могли б допомогти краще зрозуміти їх роль і значення сьогодні. The article is dedicated to consideration of the separate historical and literary documents of the term existence of the Kiev state, which one contain views of their writers on problems of civil education. The writer aims to define priorities of pedagogics of ancient times in problems of spread of knowledge on policy and formation of civil culture. In the article is draw a conclusioned that research of the most productive ideas of ancient times, which one bound with comprehension of miscellaneous aspects of organization of a system of political education and civil education, could help best to perceive their role and value today.

Description

Keywords

Citation

Іванов М. Державницька концепція громадянської освіти і виховання в історичних та літературних документах часів Київської Русі / Микола Іванов // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – Випуск 15. – С. 12–17. – Бібліографія: 6 назв.