Управління вартістю компанії при реалізації інноваційно-алокаційного логістичного проекту

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Рзглянуто концепцію організації менеджменту компанії, спрямованого на збільшення вартості компанії шляхом реалізації інноваційно-алокаційного проекту – впровадження логістичного центру для управління торговою мережею, що зростає. Концепція управління вартістю підприємства (Shareholder Value Concept, Value-Based Management) орієнтує менеджмент на зростання ринкової вартості компанії або зростання вартості майнового комплексу, що створюється або розвивається в інноваційних проектах. Ця концепція на відміну від концепції максимізації поточних і очікуваних на найближчий час прибутків робить акцент на реалізацію інноваційних проектів, які забезпечать для фірми стабільні і підвищені грошові потоки у майбутньому. The given article deals with the conception of management’s organisation of company, directed on the increase of company’s value by realization of innovatiio – allocation project – introduction of logistic center for the management of widespseading net of point-of-sale. Conception of management of the enterprise’s entimation (Shareholder Value Concept, Value-Based Management) orients the management on the growth of market value of company or the growth of property’s value complex which is created or develops in the innovative projects. This conception in the opposition of the conception of maximization of current and expected for the nearest time incomes does an accent on the realization of the innovative projects, which will provide a firm with stable and enhanceable money flow in the future.

Description

Keywords

менеджмент компанії, інноваційно-алокаційний проект, management’s organisation, innovatiio – allocation project

Citation

Управління вартістю компанії при реалізації інноваційно-алокаційного логістичного проекту / В. О. Воронін, А. В. Костик, Е. В. Лянце, Л. І. Павлиш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 649 : Логістика. – С. 161–168. – Бібліографія: 6 назв.