Визначення частот і форм вільних коливань складеного стрижня як тришарової конструкції

No Thumbnail Available
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглядаються вільні коливання механічної системи у вигляді двох паралельних балок, з’єднаних між собою стрижневою ґраткою. За розрахункову модель системи приймається тришарова конструкція, в якій взаємодія основних балок (поясів) здійснюється через неперервний пружний шар та через дискретні пружні зв’язки. Алгоритм розрахунку власних частот і форм коливань системи ґрунтується на застосуванні технічної теорії згину і матричного методу початкових параметрів. Free oscillations of mechanical system in the form of two beams, which are connected among themselves by a rod lattice are considered. As a computational model it is accepted the three-layer construction in which interacting of the basic beams (belts) is carried out through a continuous elastic layer and through discrete elastic links. The algorithm of calculation of fundamental frequencies and shapes of oscillations of system is founded on application оf the engineering theory of curving and a matrix method of initial parameters.
Description
Keywords
вільні коливання, механічна система
Citation
Харченко Є. В. Визначення частот і форм вільних коливань складеного стрижня як тришарової конструкції / Є. В. Харченко, Т. Ю. Підгайний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 641 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 80-86. - Бібліографія: 16 назв.