Архітектура майбутнього: реалії та ілюзії

No Thumbnail Available

Date

2019-03-20

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розмову про архітектуру майбутнього розпочато із аналізу тих ідей архітекторів- “футуристів” ХХ ст., які були скеровані в недалеке і далеке майбутнє, із висвітленням архітектурних реалій сьогодення і тих паростків нового в архітектурі, що вже народжується, розквіту яких можна очікувати в світі невдовзі. Архітекторам України, а разом з ними інженерам-технологам, будівельникам, матеріалознавцям, спеціалістам з економічних, демографічних, соціальних питань і, насамперед, керівникам країни треба зробити дуже багато, і зробити обов’язково, щоби можна було не тільки мріяти про архітектуру майбутнього, а і творити її. Для цього необхідно перманентно вести широкий аналіз походження сучасних прогресивних концепцій на загальнодержавному рівні з постійним моніторингом усіх процесів, що відбуваються у соціумі. А це наукові дослідження і експерименти, спрямовані не тільки на пошук нових технологій архітектурного проєктування і будівництва, а і на передбачення еволюції архітектурних форм, пов’язаних із трансформаціями в суспільстві, в житті й побуті, відпочинку мешканців міста і села. Цим інтенсивно почали займатися українські архітектурні школи, зокрема кафедра дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури “Львівської політехніки”.
The authors start the conversation about architecture of the future from the analysis of those ideas of architects “futurists” of the 20th century which were directed at near and distant future with highlighting the architectural realia of present time, and those sprouts of new in architecture which is being born, the blooming of which can be expected in the world in the future. The article establishes what exactly the architects of Ukraine together with product engineers, builders, material engineers; experts on economic, demographic, social issues and, in the first place, the country authorities must do in order it was possible no only to dream about the architecture of the future but also to create it. In order to achieve this, it is necessary to permanently conduct a wide analysis of origins of modern progressive conceptions at the national level. With constant monitoring of all the processes that are happening in the society. In particular, these have to be research studies and experiments not only aimed at finding new technologies of architectural design and construction but also predicting the evolution of architectural forms connected with the transformations in society, everyday life, leisure of city and village residents. This is what Ukrainian architecture schools started doing intensively, in particular the department of architectural environment design of the Institute of Architecture at Lviv Polytechnic National University.

Description

Keywords

прогресивні, реальні, експериментальні, футуристичні архітектурні концепції в Україні та світі та їх реальний стан на початку ХХІ ст, progressive, real, experimental, futuristic architectural concepts in Ukraine and the world and their real state at the beginning of the 21st century

Citation

Проскуряков О. В. Архітектура майбутнього: реалії та ілюзії / О. В. Проскуряков, Р. Д. Юрійчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2s. — С. 57–62.