Лексикографічна праця як відображення матеріальної культури попередніх поколінь (на підставі аналізу «Словника-довідника старовинних діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України»)

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглянено макро-, медіо- й мікроструктуру «Словника-довідника старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України», що його уклала Г. Віват; звернено увагу на матеріял, який уперше оприлюднено завдяки польовим дослідженням авторки, описано явища термінної синонімії, омонімії, полісемії, паронімії, зроблено етимологічну розвідку певних одиниць та наголошено на інноваційності ілюстративної зони в інтерпретаційній частині словникової статті. The article considers macro-, medio- and microstructure of “The Dictionary and Reference Book of the Old and Dialect Names of Dishes, Foodstuffs as well as Kitchen Utensils in Different Ukrainian Regions” compiled by H. Vivat. It focuses on the material that was first published due to the author’s field research and describes the phenomena of term synonymy, homonymy, polysemy, paronymy. It also conducts the etymological study of certain units and emphasises innovation of the illustration area in the interpretation part of the dictionary entry.

Description

Keywords

макро-, медіо- й мікроструктура словника, словникова стаття, реєстрова й інтерпретаційна частини, зона ілюстрацій, dictionary macro-, medio- and microstructure, dictionary entry, register and interpretation parts, illustration area

Citation

Южакова О. Лексикографічна праця як відображення матеріальної культури попередніх поколінь (на підставі аналізу «Словника-довідника старовинних діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України») / Олена Южакова, Варвара Гура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2016. – № 842. – С. 32–39. – Бібліографія: 20 назв.