Психологічні механізми упередженого ставлення до вимушених переселенців зі Сходу та Криму

dc.citation.epage50
dc.citation.journalTitleПсихологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал
dc.citation.spage46
dc.citation.volume10
dc.contributor.authorПанасюк, Надія
dc.contributor.authorБойко, Анастасія
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-06-25T12:25:28Z
dc.date.available2018-06-25T12:25:28Z
dc.date.created2017-04-20
dc.date.issued2017-04-20
dc.description.abstractПроблема соціальних стереотипів, упереджень є актуальною в даний час. Існують підстави припускати, що стереотипи як елементи міфологічної свідомості, засновані на стародавніх, глибинних пластах останнього, відіграють визначальну роль у прийнятті масами політичних рішень тоді, коли суспільство знаходиться у перехідному або кризовому стані.
dc.format.extent46-50
dc.format.pages5
dc.identifier.citationПанасюк Н. Психологічні механізми упередженого ставлення до вимушених переселенців зі Сходу та Криму / Надія Панасюк, Анастасія Бойко // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — Том 10. — С. 46–50.
dc.identifier.citationenPanasiuk N. Psykholohichni mekhanizmy uperedzhenoho stavlennia do vymushenykh pereselentsiv zi Skhodu ta Crimeau / Nadiia Panasiuk, Anastasiia Boiko // Psykholohichni vymiry kultury, ekonomiky, upravlinnia : naukovyi zhurnal. — Lviv : TzOV "Liha-Pres", 2017. — Vol 10. — P. 46–50.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42176
dc.language.isouk
dc.publisherТзОВ «Ліга-Прес»
dc.relation.ispartofПсихологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал (10), 2017
dc.relation.references1. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? : [посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених] / О. Богдан ; консультант-рецензент Володимир Паніотто. – К. : Дух і Літера, 2015. – С. 195–196.
dc.relation.references2. Босенко М. І. Стереотипи та упередження / М. І. Босенко, А. В. Гулевська-Черниш // Культура життєвого самовизначення. Ч. ІІ. Середня школа : методичний посібник / наукове керівництво та редакція І. Д. Звєрєвої. – К., 2003.
dc.relation.references3. Майерс Д. Социальная психология: Интенсивный курс / Д. Майерс. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2000. – С. 291.
dc.relation.references4. Махній М. Етноеволюція. Етнічні стереотипи : науково-пізнавальні нариси / Микола Махній. – К., 2009.
dc.relation.references5. Межкультурное образование в школе / В. В. Величко, А. В. Дергай, Д. В. Карпиевич [и др.]. – Мн., 2001. – 168 с.
dc.relation.references6. Піча В. Соціологія: Матеріали до лекційного курсу/ В. Піча, О. Семашко, Н. Черниш. – К.: 2006. – 272 c.
dc.relation.references7. Погорілий О. І. Соціологічна думка XX століття / О. І. Погорілий. – К.: 2007. – 237 c
dc.relation.referencesen1. Bohdan O. Shcho varto znaty pro sotsiolohiiu ta sotsialni doslidzhennia? : [posibnyk-dovidnyk dlia hromadskykh aktyvistiv ta vsikh zatsikavlenykh], O. Bohdan ; konsultant-retsenzent Volodymyr Paniotto, K. : Dukh i Litera, 2015, P. 195–196.
dc.relation.referencesen2. Bosenko M. I. Stereotypy ta uperedzhennia, M. I. Bosenko, A. V. Hulevska-Chernysh, Kultura zhyttievoho samovyznachennia. Ch. II. Serednia shkola : metodychnyi posibnyk, naukove kerivnytstvo ta redaktsiia I. D. Zvierievoi, K., 2003.
dc.relation.referencesen3. Maiers D. Sotsialnaia psikholohiia: Intensivnyi kurs, D. Maiers, SPb. : Praim-Evroznak, 2000, P. 291.
dc.relation.referencesen4. Makhnii M. Etnoevoliutsiia. Etnichni stereotypy : naukovo-piznavalni narysy, Mykola Makhnii, K., 2009.
dc.relation.referencesen5. Mezhkulturnoe obrazovanie v shkole, V. V. Velichko, A. V. Derhai, D. V. Karpievich [and other], Mn., 2001, 168 p.
dc.relation.referencesen6. Picha V. Sotsiolohiia: Materialy do lektsiinoho kursu/ V. Picha, O. Semashko, N. Chernysh, K., 2006, 272 c.
dc.relation.referencesen7. Pohorilyi O. I. Sotsiolohichna dumka XX stolittia, O. I. Pohorilyi, K., 2007, 237 c
dc.rights.holder© ГО «Львівський аналітичний дім», 2017.
dc.rights.holder© Західний науковий центр НАН України та МОН України, 2017.
dc.titleПсихологічні механізми упередженого ставлення до вимушених переселенців зі Сходу та Криму
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017v10_Panasiuk_N-Psykholohichni_mekhanizmy_46-50.pdf
Size:
1.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017v10_Panasiuk_N-Psykholohichni_mekhanizmy_46-50__COVER.png
Size:
534.97 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.98 KB
Format:
Plain Text
Description: