Simulation of experimental data by statistical distributions of Cauchy, Maxwell and Boltzmann

Date
2018-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Виконано моделювання і статистичний аналіз випадкових даних, розподілених за законами Коші або Коші–Лоренца, Гіббса, Максвелла і Больцмана, та змішаних розподілів на їх основі. Здійснено комп’ютерне моделювання статистичних середніх і дисперсії.
The paper is simulation and statistical analysis of random data, distributed by the laws is executed of Cauchy or the Cauchy-Lorentz, Gibbs, Maxwell and Boltzmann and mixed on their basis distributions. Computer simulation of statisticalmean and dispersion was carried out.
Description
Keywords
ймовірнісний розподіл, статистичне моделювання, статистичні середні та дисперсія, probability distribution, statistical simulation, statistical mean and dispersion
Citation
Kuzmynykh M. Simulation of experimental data by statistical distributions of Cauchy, Maxwell and Boltzmann / M. Kuzmynykh // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи проектування теорія і практика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 908. — С. 45–57.