Effect of cavitation on disposal of liquid wastes from olefins production

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

It was found that effective neutralization of liquid waste production of olefins, that contain compounds of mainly arene and diene rows, is possible by processing in cavitation fields. Usages of sodium hypochlorite solutions, which are the wastes of related production, as reagents allow intensify the oxidation of organic substances. The optimum ratio between liquid waste production of olefins and sodium hypochlorite was determined according to the change of the redox potential of the reaction system. It is shown that the oxidation of organic compounds occurs through stages of their cavitational and oxidational destruction. Встановлено, що ефективно знешкодити рідкі відходи виробництва олефінів, які містять сполуки головно аренового та дієнового рядів, можна, обробляючи їх у кавітаційних полях. Використання як реагенту розчинів натрію гіпохлориту, які є відходами суміжного виробництва, дає змогу інтенсифікувати окиснення органічних сполук. Оптимальне співвідношення між рідкими відходами виробництва олефінів та натрію гіпохлоритом було визначене залежно від зміни величини редокс-потенціалу реакційної системи. Показано, що окиснення органічних сполук відбувається через стадії їх кавітаційної та окисної деструкції.

Description

Keywords

olefins production, liquid waste, cleaning, cavitation, sodium hypochlorite, виробництво олефінів, рідкі відходи, очищення, кавітація, натрію гіпохлорит

Citation

Znak Z. O. Effect of cavitation on disposal of liquid wastes from olefins production / Z. O. Znak, O. I. Zin // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 296–301. – Bibliography: 11 titles.