Перспективи впровадження освітньої логістики в Україні

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Висвітлено суть освітньої логістики як ефективного інструментарію управління ВНЗ в сучасних умовах, наведено передумови її формування. Розглянуто особливості потоку знань і їх нагромадження у глобальному масштабі. Окреслено специфіку методів та інструментів освітньої логістики в контексті реформування системи освіти. The article is devoted to the problem of implementation of educational logistics as an effective instrument of universities’ management in modern conditions, are prerequisites for its formation. The features of the flow of knowledge and their accumulation on a global scale. The specific methods and tools of educational logistics in the context of reforming of education system are outlined.

Description

Keywords

освітня логістика, ринок освітніх послуг, потік знань, управління ВНЗ, освітній менеджмент, educational logistics, market of educational services, the flow of knowledge management university, educational management

Citation

Руда М. В. Перспективи впровадження освітньої логістики в Україні / М. В. Руда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 71–77. – Бібліографія: 24 назви.