Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території оптимізацією топологічних схем

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Запропоновано організаційні зміни стосовно управління проектами, на основі виконаного аналізу топології схем гасіння пожеж у місцях, віддалених від основних пожежно-рятувальних підрозділів. Виявлено найбільш трудоємкі, за часом, технологічні операції пожежогасіння. Показана можливість забезпечення мінімізації часу гасіння пожежі у віддалених зонах методом застосування операції розпаралелювання. Organizational changes are offered in relation to a management projects, on the basis of the conducted layout of charts of extinguishing of fires analysis in places remote from basic fire-rescue subsections. It is discovered most trudoemni, at times, technological operations pozhezhogasinnya. Rotined possibility of providing of minimization of time of extinguishing of fire in remote areas by the method of application of operation of rozparalelyuvannya.

Description

Keywords

Citation

Рак, Ю. П. Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території оптимізацією топологічних схем / Ю. П. Рак, О. Д. Синельніков, Т. Є. Рак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 630 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 97–101. – Бібліографія: 11 назв.