Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій

Abstract

Розглянуто нову процедуру алгебри логіки – суперсклеювання змінних, яка здійснюється за наявності у структурі таблиці істинності повної бінарної комбінаторної системи з повторенням або неповної бінарної комбінаторної системи з повторенням. Ефективність алгебричної операції суперсклеювання змінних істотно спрощує алгоритм мінімізації булевих функцій, що уможливлює мінімізацію функцій з кількістю змінних до 10.
Considered the new procedure of logic algebra – super-sticking of variables, which is carried out in the presence of a truth table in complete binary combinatorial system with a repetition or incomplete of the system considered. The efficiency of the algebraic operation of super-sticking variables greatly simplifies the algorithm for minimizing boolean functions, which allows manual minimization of the functions.

Description

Keywords

булева функція, метод мінімізації, мінімізація логічної функції, блок-схема з повторенням, мінтерми, суперсклеювання змінних, boolean function, method of minimizing, minimization of logic function, block-design with repetition, minterms, super-sticking of variables

Citation

Різник В. В. Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій / В. В. Різник, М. Т. Соломко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 135–151.