Дисперсійна олігомеризація суміші мономерів, що моделює склад вуглеводневої фракції С9

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Використовуваний у промисловості процес одержання коолігомерів має низку недоліків. Усунути їх пропонується коолігомеризацією в дисперсійній системі. Досліджено основні закономірності емульсійної та суспензійної олігомеризації сумішей, що моделюють склад фракції С9. Встановлено, що основним реакційноздатним мономером під час емульсійного і суспензійного процесів є стирен. З метою забезпечення маловідходності процесу одержання олігомерів проведено додаткову стадію олігомеризації компонентів, які не вступили в реакцію олігомеризації в дисперсійній системі. Industrial process of cooligomers obtaining is characterized by several disadvantages. They could be removed through cooligomerization in dispersed systems. The basic laws of emulsion and suspension oligomerization of mixtures modeling a composition of C9 faction were studied. It was established that the main reactive monomer under the conditions of emulsion and dispersion processes is styrene. In order to obtain oligomers process was conducted with additional stage of oligomerization of components that were not oligomerizade in dispersion system.
Description
Keywords
рідкі продукти піролізу, дисперсійна олігомеризація, фракція С9, ініціатор, олігомер, liquid pyrolysis products, dispersion oligomerisation, C9 fraction, the initiator response, oligomer
Citation
Дисперсійна олігомеризація суміші мономерів, що моделює склад вуглеводневої фракції С9 / О. М. Оробчук, У. В. Фуч, І. Є. Никулишин, Р. О. Субтельний, Ю. А. Курташ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 118–122. – Бібліографія: 6 назв.