Просторовий підхід в управлінні розвитком підприємства

Date

2010-02-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано та обґрунтовано доцільність розроблення просторового підходу до управління розвитком підприємства як складної, відкритої, поліфункціональної системи. Задля розкриття сутності просторового підходу автором статті виділено чотири типи простору розвитку підприємства (інформаційний, конкурентний, реляційний, стратегічний), розкрито сутність, запропоновано визначення та наведено їхню порівняльну характеристику.
The author proposed to develope spatial approach to enterprise development management as a complex, open, polyfunctional system. To show the essence of this approach the author highlighted four types of development space of an enterprise (informational, competitive, relational, strategic) and stated their comparative characteristics.

Description

Keywords

розвиток підприємства, теорія самоорганізації, стратегічне управління, просторовий підхід, інформаційний простір, конкурентний простір, реляційний простір, стратегічний простір, business development, self-organization theory, strategic management, spatial approach, information space, competitive space, relational space, strategic space

Citation

Гребешкова О. М. Просторовий підхід в управлінні розвитком підприємства / О. М. Гребешкова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 41–46.