Development of low waste technology of water purification from copper ions

Abstract

Приведено результати досліджень зі ста- білізаційного оброблення води для підживлення водозворотних систем охолодження йонообмінним методом. Вивчено процеси пом’якшення води на сильно- та слабокислотних катіонітах у присутності йонів міді. Визначено залежність ефективності очищення води від міді та її пом’якшення в залежності від форми йоніту та витрат води.
The results of the water stabilization treatment studies to feed the cooling water circulation systems by ion exchange method are reported. The processes of the water softener on strongly and weakly acidic cation resins in the presence of copper ions are studied. The relation of the water purification efficiency from copper and its softening depending on the form of the ion-exchanger and water consumption was determined.

Description

Keywords

катіоніт, важкі метали, йонний обмін, регенерація йонітів, водоциркуляційні системи, cation resin, heavy metals, ion exchange, ionexchanger regeneration, water circulating systems

Citation

Trokhymenko G. Development of low waste technology of water purification from copper ions / Ganna Trokhymenko, Mykola Gomelya // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 3. — P. 372–377.