Biosynthesis Products of Pseudomonas sp. PS-17 Strain Metabolites. 1. Obtaining and Thermal Characteristics

Abstract

Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес термічного перетворення цих продуктів у повітряному середовищі в інтервалі температур 293–1273 К. За результатами термолізу та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення рамноліпідного біокомплексу між рамноліпідами та екзополісахаридом при підкисленні супернатанту культуральної рідини до рН=3. Методом UV-Vis спектроскопії (за максимумом поглинання при 239 нм) ідентифіковано клітинний полімер – полігідроксіалканоат. За даними термічного аналізу визначено температуру плавлення полігідроксіалканоату (319 К) та температуру початку його деструкції (499 К). З використанням методу Віка визначено теплостійкість полімеру, що склала 321 К.
Biogenic surfactants (rhamnolipid biocomplex, dirhamnolipid and exopolysaccharide) and polyhydroxyalkanoate biopolymer which are the new biosynthesis products of Pseudomonas sp. PS-17 strain have been obtained. The thermal transformation of these products has been studied in the air in the temperature range of 293–1273 K. Thermolysis and IR spectroscopy revealed a formation of rhamnolipid biocomplex between rhamnolipids and exopolysaccharide upon acidification of the culture fluid supernatant to pH = 3. Cellular polymer – polyhydroxyalkanoate – was identified by UV-Vis spectroscopy. According to the thermal analysis, the melting point and initial degradation temperature of polyhydroxyalkanoate were determined. Using the Vicat method, the heat resistance of the polymer was determined.

Description

Keywords

Pseudomonas sp. PS-17, біоПАР, рамноліпіди, полісахариди, полігідроксіалканоати, біополімери, термічний аналіз, UV-Vis cпектроскопія, ІЧ спектроскопія, Pseudomonas sp. PS-17, biosurfactant, ramnolipids, polysaccharides, polyhydroxyalkanoate, biopolymer, thermal analysis, UV-Vis spectroscopy, IR spectroscopy

Citation

Biosynthesis Products of Pseudomonas sp. PS-17 Strain Metabolites. 1. Obtaining and Thermal Characteristics / Ihor Semeniuk, Viktoria Kochubei, Volodymyr Skorokhoda, Tetyana Pokynbroda, Halyna Midyana, Elena Karpenko, Viktor Melnyk // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 14. — No 1. — P. 26–31.