Критерій оцінювання ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем

Abstract

Проаналізовано сучасний стан оцінювання ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем та мереж. Встановлено, що таке оцінювання ефективності все ще недостатньо забезпечене фундаментальною теорією та методологією і значною мірою суб’єктивне. Запропоновано використання узагальненого критерію ефективності. Розглянуто технологію використання такого критерію на тестовому прикладі для блокових шифрів. Показано, що використання запропонованого критерію підвищує об’єктивність оцінювання ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем та мереж.
Current situation of efficiency evaluation of security components of computer systems and networks is analyzed. It is founded that mentioned in the article effectiveness assessment methods are not sufficiently provided with fundamental theory and methodology and to great extent are subjective. Usage of generalized efficiency evaluation criterion is proposed. Methodology of usage of such criterion on the test case with block ciphers is overviewed. In the article is shown that usage of the proposed criterion increases the objectivity of the process of the efficiency evaluation of security components of computer systems and networks.

Description

Keywords

оцінювання ефективності, критерій ефективності, компоненти безпеки, комп’ютерні системи, efficiency evaluation, criterion for evaluating the effectiveness, security components, computer systems

Citation

Ігнатович А. О. Критерій оцінювання ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем / А. О. Ігнатович, Р.-А. Д. Іванців, Н. Я. Павич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 48–54.